ANUNT CONCURS
 
        Secretariatul De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989 organizează concurs pentru ocuparea uneifunctii publice de executie, vacante(cu studii superioare), după cum urmează:
 
1. Din cadrul Compartimentului Petiţii, Resurse Umane, Logistica
Număr posturi : 1
Identificarea funcţiei publice :
-consilier I superior (resurse umane)
 
       Concursul se va desfăşura în conformitate cu dispoziţiile HG nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 
I. CONDITII GENERALE
Poate ocupa o funcţie publică persoana care îndeplineşte următoarele condiţiile Potrivit Art.54 din Legea nr.188/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
II. DOCUMENTE
Dosarele trebuie să cuprindă documentele prevăzute la art. 49 din Hotărârea nr. 611/2008, privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
Copiile de pe acte se prezinta în copii legalizate sau însoțite de documentele originale!
NOTĂ – documentele prevăzute mai sus se prezinta la secretariatul Comisiei de concurs , intr-un dosar cu șină
 
III.CONCURSUL
        Concursul se va desfăşura la sediul Secretariatul De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989Piata Presei Libere nr.1,corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti, astfel:
                  - proba scrisă in data de 27.10.2016, ora 10:00;
                  - interviul – data şi ora se comunică ulterior;
 
        Cererile de înscriere insoţite de actele pentru înscrierea la concurs se depun la secretariatul comisiei de organizare a concursului din cadrul Secretariatului De Stat Pentru Recunoasterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat În România În Perioada 1945-1989Piata Presei Libere nr.1,corp B, etaj 3, sector 1, Bucureşti, astfel:
        Documentele necesare înscrierii la concurs se depun la cam. 354, in termen de 20 de zile de la data publicarii prezentului anunt, de Luni-Joi în intervalul orar 10:00-17:00 şi Vineri în întervalul orar 10:00-14:00.
        Cererea de Inscriere se gaseste la secretariatul comisiei de organizare a concursului, cam.354;
       Termen limită de depunere a dosarelor de Inscriere la concurs: 17.10.2016 ora 17,00.
 
IV.CONDITIILE SPECIFICE
 
1.Pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior (resurse umane), din cadrul Compartimentului Petiții, Resurse Umane, Logistică:
-studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul stiinte ingineresti, în domeniul drept (științe juridice);
-Vechimea în specialitate : minim 9 ani.
 
V. BIBLIOGRAFIE
 
A.BIBLIOGRAFIE GENERALĂ:
1.Legea nr.188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată(2), cu modificările şi completările ulterioare.
2. Legea nr.7/2004, privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată.
3.Hotărârea nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989.
4.Legea nr. 341/2004, a recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987
5.Hotărârea nr. 1412/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987, nr.341/2004.
 
B.BIBLIOGRAFIE SPECIFICĂ
1.Pentru ocuparea postului de consilier clasa I grad profesional superior
(resurse umane), din cadrul Compartimentului Petiții, Resurse Umane, Logistică:
-Legea nr. 554/2004 (*actualizată*), a contenciosului administrative, cu modificările şi completările ulterioare.
-H.G. nr.500/2011- privind Registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificările şi completările ulterioare.
-Legea nr. 284/2010 (*actualizată*) privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.
-Hotărârea nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
-Hotărârea nr. 611/2008 - pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.
 
 
NOTA :Actele normative se completează cu reglementările legale de modificare a acestora.
 
 
Pentru relații suplimentare telefon : 021/319.86.26.

 

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii