Rezultat selecție dosare
 pentru concursul organizat în data de 21.11.2016 pentru  ocuparea unui funcții contractuale de execuție vacante de – Inspector de specialitate gradul IA- din cadrul Compartimentului Petiții, Resurse Umane, Logistică
 
 
            Avănd în vedere prevederile art.19 și 20 din HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:
 
 DATA SELECȚIEI: 11 NOIEMBRIE 2016
 
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Rezultatul selecţiei dosarelor
1.
Nebunu Gabriela
Inspector specialitate IA
ADMIS
2. Andrescu Cristian Ovidiu
Inspector specialitate IA
ADMIS
3. Buraga Antoniu Sorin
Inspector specialitate IA
ADMIS
·        Candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise la sediul  Secretariatului de Stat.
 
·        Candidatii declarați admiși se vor prezenta , în vederea susținerii probei scrise în data de 21.11.2016, ora 10, la sediul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, din Piața Presei Libere nr.1, Corp B, etaj.3, sect.1, București

 

 

 

 

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii