Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul ce se organizează în vederea ocupării funcției contractuale de conducere temporar vacante de Şef Serviciu (1post) la Departamentul Revoluţionari organizat în data de 21.12.2016.
Având în vedere prevederile art. 19 și 20 din HG nr.286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale șia a criteriilor de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, rezultatele selectiei dosarelor de inscriere sunt următoarele:
 
Nr crt.
Numele și prenumele candidatului
Funcția publică solicitată
 
Entitate
Rezultat selecție dosare
Motivul respingerii dosarului
1
NIŢOI MARIN
Şef Serviciu
Departamentul Revoluţionari
RESPINS
Nu îndeplinește condițiile de vechime în specialitatea studiilor
2
NEAGU MINERVA-JENY
Şef Serviciu
Departamentul Revoluţionari
ADMIS
 
3
SĂNDULESCU CRISTIANA –VICTORIA-LUMINIȚA
Şef Serviciu
Departamentul Revoluţionari
ADMIS
 
4
TĂNASE IONUȚ-VALENTIN
Şef Serviciu
Departamentul Revoluţionari
ADMIS
 
 
Candidatii declarati admisi se vor prezenta , în vederea susținerii probei scrise în data de 21.12.2016, ora 10, la sediul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989, din Piața Presei Libere nr.1, Corp B, Et.3, sector 1, București.
 
Selecția dosarelor s-a desfășurat în conformitate cu prevederile HG nr.286/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.
 
            Afișat azi 13.12.2016, ora 08,30 la sediul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în perioada 1945-1989, din Piața Presei Libere nr.1, Corp B, Et.3, sector 1, București

 

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii