Rezultatul selecției dosarelor
 pentru concursul organizat în data de 27.12.2016 pentru  ocuparea unui funcții contractuale de execuție temporar vacante de – Inspector de specialitate gradul IA- din cadrul Departamentului Revoluţionari
 
            Avănd în vedere prevederile art.19 și 20 din HG. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant  corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor  de promovare în grade sau trepte imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, rezultatele selectării dosarelor de înscriere sunt următoarele:
 
 DATA SELECȚIEI DOSARULUI  : 19 DECEMBRIE 2016
Nr. crt.
Numele şi prenumele candidatului
Funcţia publică
Rezultatul selecţiei dosarelor
Motivul respingerii dosarului
1.
Palcu Ionel Viorel
Inspector de specialitate IA
ADMIS
-
 2.
Giurcanu Cătălin-Alexandru
Inspector de specialitate IA
Respins
Nu face dovada vechimii în specialitatea studiilor
3.
Tănase  Ionuţ- Valentin
Inspector de specialitate IA
ADMIS
-
 
     ·Afișat azi 19.12.2016, ora 17,00 la sediul Secretariatului de Stat.
       Candidatii declarați admiși se vor prezenta , în vederea susținerii probei scrise în data de 27.12.2016, ora 10.00, la sediul Secretariatului de Stat pentru Recunoașterea Meritelor Luptătorilor Împotriva Regimului Comunist Instaurat în România în Perioada 1945-1989, din Piața Presei Libere nr.1, Corp B, etaj.3, sect.1, București
      Candidatul nemulțumit poate depune contestație în termen de 24 de ore de la data afișării rezultatului probei scrise.
 
        

 

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii