C O M U N I C A T
 
-Începând cu data de 09.01.2017 documentele de transport CFR si METROREX pentru anul 2017 vor fi ridicate de beneficiarii Legii 341/2004 de la camera nr.16, situată la parterul clădirii unde se află sediul instituției, respectiv București, Piața Presei Libere nr.1, corp B, sector 1, începând cu data de 23.01.2017 se modifică programul şi va fi  - MARŢI 10.00-16.00, JOI 10.00-18.00. -  (ulterior vom posta un COMUNICAT ce va cuprinde : programul modificat daca va fi cazul / precum şi deplasările inspectorilor în teritoriu, cu toate detaliile aferente). (modificat 18.01.2017)
 
-Documentele de transport CFR si METROREX vor fi ridicate  de la inspectorii din Departamentul pentru revolutionari, conform procedurilor interne aprobate.
 
-Distribuirea documentelor de transport CFR si METROREX, pentru anul 2017 :
 
1.Documentele de transport CFR si METROREX se vor distribui individual, conform Legii nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare. Solicitanții se vor prezenta cu copii ale CI/BI, certificatului sau legitimației ( sau Proces Verbal - pt.cei care au depus pt.obtinerea calitatii de LRD - unde este cazul)prezentate si în original pentru conformitate. (actualizat 26.01.2017)
 
2.Documentele de transport CFR si METROREX pot fi ridicate și prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată (la notar) + copie CI/BI, copie certificat sau legitimație, ale beneficiarului.
 Procura specială se consideră valabilă dacă în cuprinsul ei se specifică în clar că este dată în vederea ridicării de la Secretariatul de Stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat în România în perioada 1945-1989, în numele solicitantului, documentele de transport CFR si METROREX pentru anul 2017.
 
 3.Beneficiarii Legii nr.341/2004, care nu se pot deplasa din motive medicaledovedite, pot solicita să primească prin poștă documentele de transport CFR și METROREX pentru anul 2017, prin adresă transmisă instituției, cu documentele medicale justificative, atașate.
 
ATENŢIE :
 
Vă informăm că am solicitat MINISTERULUI TRANSPORTURILOR şi COMPANIEI NAŢIONALE DE CĂI FERATE CFR S.A prin adresa nr. 18/12032/12.12.2016, aprobarea prelungirii valabilităţii documentelor de transport CFR pentru anul 2016, până la data de 31.01.2017, însă nu avem nici un raspuns oficial în scris. Dacă ne va fi comunicat un raspuns favorabil vom posta pe site un COMUNICAT în acest sens, pentru informare.
 
     Menționăm faptul că documentele de transport CFR si METROREX pentru anul 2017 nu se distribuie către Asociațiile de revoluționari. Aceste documente se vor distribui individual, conform Legii nr.341/2004, cu modificările și completările ulterioare sau prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată (la notar).
 
NU vor putea ridica documentele de transport CFR si METROREX pentru 2017 cu procură specială - Asociațiile de revoluționari, care nu au predat deconturile privind biletele CFR și cartelele METROREX pentru anul 2016 sau dețin documente de transport pentru anul 2016, nepredate beneficiarilor, să le transmită până cel tîrziu în data de 31.01.2017. Refuzul va atrage după sine răspunderea, conform prevederilor legale.
 
 
 
p.SECRETAR DE STAT
OCTAV BJOZA
 
 
Pentru a vizualiza COMUNICATUL aprobat, dați click pe fișierul atașat...

 

Vezi fisierul atasat

 

 

 

Inapoi la comunicate
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii