• LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004a recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 - (actualizata de la data de 31.12.2016)
 • ORDONANTA DE URGENTA nr. 95 din 29 decembrie 2014 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989,precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANTA nr. 1 din 14 ianuarie 2015 pentru modificarea si completarea Legii recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • HOTARÂRE nr. 99 din 10 februarie 2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.412/2004
 • HOTĂRÎRE Nr. 566 din 15 iulie 1996 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru cinstirea şi sprijinirea eroilor Revoluţiei din decembrie 1989
 • HOTĂRÂRE nr. 1.412 din 2 septembrie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • HOTĂRÂRE nr. 1.707 din 29 noiembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.412/2004
 • HOTĂRÂRE nr. 760 din 3 iulie 2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 • HOTĂRÂRE nr. 1.235 din 5 august 2004 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 760/2003 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de Stat pentru Problemele Revoluţionarilor din Decembrie 1989
 • INSTRUCŢIUNI nr. 129 din 19 iulie 2007 privind punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea recunoştinţei faţă de eroiimartiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • LEGE nr. 341 din 12 iulie 2004 (*actualizată*) a recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987**) (actualizată până la data de 8 decembrie 2008*)
 • LEGE nr. 42 din 18 decembrie 1990 (**republicată**) - (*actualizată*) pentru cinstirea eroilor-martiri şi acordarea unor drepturi urmaşilor acestora, răniţilor, precum şi luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 (actualizată pana la data de 16 octombrie 2003*)
 • ORDIN nr. 45 din 2 martie 2006 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi baze de tratament din Ministerul Administraţiei şi Internelor
 • ORDIN nr. 15 din 31 ianuarie 2008 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi medicamente în spitale, centre medicale de diagnostic şi tratament ambulatoriu şi baze de tratament din Ministerul Apărării
 • ORDIN nr. 62 din 10 iunie 2005 privind accesul gratuit al luptătorilor pentru victoria Revoluţiei din decembrie 1989 şi al urmaşilor eroilor-martiri la tratamente şi medicamente în spitale, policlinici, baze de tratament şi staţiuni balneoclimaterice din subordinea Ministerului Sănătăţii
 • ORDIN nr. 5.206 din 8 decembrie 2004 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a biletelor de călătorie gratuită pentru transportul pe calea ferată a beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDIN nr. 18/55 din 7 ianuarie 2005 pentru aprobarea Procedurii de emitere, utilizare şi decontare a legitimaţiilor de călătorie gratuită pentru transportul cu metroul al beneficiarilor Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004
 • ORDIN nr. 62 din 26 iunie 2009 pentru aprobarea Protocolului privind trimiterea în tabere de odihnă a copiilor ai căror părinţi deţin certificate doveditoare ale calităţii de revoluţionar, eliberate în baza Legii nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 84 din 30 iunie 2009 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (1) din Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004
 • ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 19 martie 2014 privind adoptarea unor masuri de reorganizare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normativ
 • HOTARARE nr. 563 din 9 iulie 2014 privind organizarea si functionarea Secretariatului de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945-1989 - (actualizata de la data de 08.09.2016)
Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Luptatori

Lista pentru Decret
proiect in lucru

Cautare Urmasi


Acest site folosește cookies. Navigând în continuare vă exprimați acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii